Päiväkirjamerkintänä kirjattakoon, että tänään pikku Bussekin nostettiin talven ja jäiden alta pois.